RV Fasad

Takarbeten

Takrenovering

När man ändå har ställningarna uppe för fasader, är det en klok åtgärd att samtidigt utföra takrenovering, om taket har nått en ålder som innebär att det ändå behöver åtgärder under en nära framtid. Ställningarna behöver då endast kompletteras med ett tillfälligt takbomlag, samt eventuellt anpassas lite i höjd.

Själva entreprenaden fördröjs sällan mer än ett par tre veckor, beroende på att vi har ett gott och långvarigt samarbete med våra tak-underentreprenörer.

Andra tjänster hos RV Fasad

Montering av solceller på tak

Dåliga tak leder ofta till fasadskador

Skador på fasad beror många gånger på en bristfällig takavvattning eller andra skador. Tyvärr är det mycket vanligt med läckage på grund av felaktig falsning och till och med hål i tak, till en följd av ovarsam snö- och isröjning. En vanlig skada efter ovarsamma takskottare är hål i vattkupor och fotplåten. I stället för att slå loss is med en gummiklubba eller försiktig smältning med gaslåga har man använt en yxa och då gjort hål i plåten. Därför är det mycket vanligt att vi i samband med fasadrenoveringar får i uppdrag besiktiga tak och ibland helt eller delvis renovera tak i samband med fasadarbetena.

Tidigare referenser inom fasad- och sockeltvätt

Brf Riddarsporren

Beställare: Privat Brf
Byggtid: Maj 2022 – November 2022
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Nedknackning och omputsning av fasad mot gata. Avfärgning med kalkfärg. Renovering av sockel. Målning av fönsterbleck och fasadplåtar. Nya stuprör. Nya sockelplåtar på balkonger. Inspårning av utanpåliggnde el.

Brf riddarpsporren på Surbrunnsgatan

Tidigare referenser inom fasad- och sockeltvätt

Få svar på era frågor om takarbeten!

Kontakta oss för rådgivning offertförfrågan svar på era frågor!

Kontakta oss direkt på telefon eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kontaktformulär

Mer om dig:
Du kontaktar oss som:
Ditt meddelande: