Fönsterrenovering

Regn, vind, snö, sol, värme, kyla, torr luft samt mekanisk nötning gör att det blir stor skillnad på fönsters livslängd, beroende på vilket virke och material ett fönster består av.

Gamla träfönster (50-tal och tidigare) är så gott som alltid tillverkade av rejält kärnvirke för att garantera en mycket lång livslängd. För att det skall vara ekonomiskt försvarligt att renovera befintliga fönster är det en förutsättning att både de befintliga fönstren och det nya materialet består av rejält tätt virke av bästa kvalité.

Ibland kan det räcka med att kitta och måla fönster utvändigt och emellan, andra gånger kan rejäla snickeriförbättringar behöva göras genom byte av karm- och bågbottenstycken samt partiell ilusning av sidostycken (karm- och/eller båge-). Liksom vid fasadrenovering är varje fall av fönsterrenovering unikt och kräver en noggrann genomgång av rutinerad syningsman för att bedöma hur mycket som kan sparas, då gammal kärnvirke i gott skick fortfarande är ett mycket bra långsiktigt material att bygga på, bara det behandlas och skyddas rätt med ordentligt kitt och ändamålsenlig färg i tillräckliga påstrykningar.

Som med allt annat, innebär en kontinuerlig tillsyn och kompetteringsmålning av fönster att livslängden förlängs avsevärt. Hur ofta det behöver göras beror i stort sett på två olika faktorer. Den ena hänger ihop med vilka material man har kittat och målat med. Den andra handlar om fönstrets läge – står fönstret utsatt mot stark sol, ligger snö emot, öppnas det ofta o.s.v. Allt detta tar vi noggrant hänsyn till när vi kommer och gör en bedömning av arbetets omfattning och lämnar en kostnadsfri offert, så att kunden kan vara trygg med den lösning och de garantier som vi erbjuder, efter renoveringen. Skulle det vara så illa att de befintliga fönstren av något skäl inte är lönsamma att renovera, kan vi istället lämna offert på fönsterbyte – antingen med insticksfönster eller hela paket med nya karmar och komplett anpassning till omgivande byggnation.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering