RV Fasad

Fönsterbyten

Fönsterbyten och isolerglas

Att avgöra när man ska byta fönster är en viktig fråga för husägare med äldre fönster. Ett fönsterbyte är en betydande investering, och det är avgörande att de nya fönstren fungerar väl i fastighetens klimatskal under lång tid. När du överväger att byta fönster är det väsentligt att beakta prestanda, funktion och estetik. Nya fönster kan väljas inom en rad olika material och materialkombinationer samt med högre eller lägre isolervärde och ljudvärde.

Kvalitet är grundläggande för långsiktigt lönsamma beslut. Därför ställer vi höga krav både på produkterna och installationen. Nedan diskuteras sju stycken indikatorer och tillstånd som kan signalera att det är dags att planera för ett fönsterbyte inom en snar framtid.

Andra tjänster hos RV Fasad

Sju tecken på att det börjar bli dags för att byta era fönster

Drag från fönstren

Upplevt drag kan vara en följd av kallras eller direkt luftläckage. Kallras uppstår när inomhusluften kyls ned mot ett dåligt isolerat fönster. Genom att byta till moderna 3-glas lågenergifönster kan problemet med kallras elimineras, vilket också sparar energi.

Luftläckage

Direkt luftläckage indikerar behovet av åtgärd. Luft som tränger in genom fönstren ökar uppvärmningsbehovet över tiden. Omfattningen av luftläckaget bör bedömas för att avgöra om det är dags att byta fönster.

Imma mellan glasen

Imma mellan glasen signalerar att isoleringen har försämrats. Utbyte av den skadade glaskassetten kan vara nödvändigt, och beroende på fönstrets övergripande skick kan det vara tid att byta hela fönstret.

Röta och skador

Misstanke om rötskador kan kontrolleras genom att använda en kniv eller syl. Vid påvisad röta eller andra skador i sådan omfattning att en renovering inte är lönt bör fönstret bytas ut för att undvika vidare skador.

Rostiga eller trasiga beslag

Förutom säkerhetsaspekten kan rostiga eller trasiga beslag på äldre fönster göra dem sårbara för inbrott. Modernt fönstermaterial utgör ett starkare skydd mot intrång.

Störande ljud från utsidan

Nya fönster har bättre ljudisolering och hjälper till att skapa en lugnare inomhusmiljö.

Fönster innehållande PCB

Fönster från perioden 1956–1973 och vissa importerade fönster fram till 1980 kan innehålla PCB i fogmassan. I sådana fall rekommenderas byte, och dessa fönster ska hanteras som farligt avfall.

Inspektera fönstren själv eller ta hjälp av RV Fasad

Att vara medveten om dessa faktorer ger dig en bra grund för att svara på frågan: När ska man byta fönster? Det är viktigt att regelbundet inspektera och underhålla fönstren för att säkerställa fastighetens prestanda och komfort.

Om drag är det enda bekymret och fönstren är i gott skick, eller i alla fall i renoveringsbart skick, i övrigt kan montage av extra isolerrutor vara en klok åtgärd. Rutorna monteras direkt på de befintliga fönstren och ökar därmed fönstrens isolervärde vilket leder till ökad komfort och besparingar till en bråkdel av tiden och kostnaden för nya fönster.

Tidigare referenser inom fasad- och sockeltvätt

Brf Riddarsporren

Beställare: Privat Brf
Byggtid: Maj 2022 – November 2022
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Nedknackning och omputsning av fasad mot gata. Avfärgning med kalkfärg. Renovering av sockel. Målning av fönsterbleck och fasadplåtar. Nya stuprör. Nya sockelplåtar på balkonger. Inspårning av utanpåliggnde el.

Brf riddarpsporren på Surbrunnsgatan

Tidigare referenser inom fasad- och sockeltvätt

Få svar på era frågor om fönsterbyten eller isolerglas

Kontakta oss för rådgivning offertförfrågan svar på era frågor!

Kontakta oss direkt på telefon eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kontaktformulär

Mer om dig:
Du kontaktar oss som:
Ditt meddelande: