RV Fasad

Upprättande av handlingar och statusbesiktningar

Handlingar och statusbesiktningar för yttre renovering av flerbostadshus

Vill man som fastighetsägare av oss ha ett underlag för åtgärdsbehov, i syfte att med ett förfrågningsunderlag konkurrensutsätta flera entreprenörer, kan vi tillhandahålla både statusbesiktningar där vi undersöker och mäter viktiga egenskaper i de ingående fastighetsdelarna, och även upprätta FU-handlingar med åtgärder som skall prissättas.

Därtill används mer kostsamma metoder, jämfört med en förprojektering för vår egen offerrering och skrivningen behöver göras på ett sätt där tolkningsutrymmen hos andra entreprenörer minimeras så långt möjligt, för att inte försätta beställaren i kniviga situationer.

I och med vår omfattande erfarenhet från entreprenörssidan kan vi erbjuda något som är ovanligt bland dagens konsulter i Stockholmsregionen – nämligen entreprenörsperspektivet – där den som skriver faktiskt även har ett mångårig erfarenhet av att både arbetsled och själv utföra dessa arbeten. Detta innebär även att vi har har stenkoll på de delar som är specifikt viktiga för kunden att få tydlighet i; handlingar och arbetsbeskrivningar – så att slutresultatet blir både ekonomiskt, estetiskt tilltalande och hållbart över tid. Vi vet också att det inte är kvantitet utan kvalitet i handlingar som avgör huruvida projektet enkelt kan styras dit man vill, och att missförstånd eller i värsta fall konflikt kan avstyras redan i planeringsfasen.

Enkla tydliga men kompletta handlingar är i regel mycket bra för beställaren av många olika anledningar. Först och främst är de enklare för alla parter att förstå. De är även något billigare att ta fram och arbeta med och framför allt blir det enklare att kontrollera deras efterlevnad. Något som är lätt att glömma – är att en enkel och tydlig handling i en upphandlingssituation, även är en handling som gör att entreprenör måste själv tänka till för att räkna ut ”rätt pris” från början utan att behöva ta höjd för några inskrivna eventualiteter som kanske aldrig blir aktuella. Vi vet även att många seriösa entreprenörer skyr otydliga och komplicerade handlingar, och helt enkelt avstår att räkna på de jobben då risken är överhängande att någon annan läser fel och räknar bort sig, och därför får jobbet (med allt tråkigheter som det sedan innebär för alla parter i projektet).

Kom i kontakt med oss!

Kontakta oss direkt på telefon eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kontaktformulär

Mer om dig:
Du kontaktar oss som:
Ditt meddelande: