Takrenovering

Takrenovering

När man ändå har ställningarna uppe för fasader, är det en klok åtgärd att samtidigt utföra takrenovering, om taket har nått en ålder som innebär att den ändå behöver åtgärder under en nära framtid. Ställningarna behöver då endast kompletteras med ett tillfälligt takbomlag, samt eventuellt anpassas lite i höjd.

Själva entreprenaden fördröjs sällan mer än ett par tre veckor, beroende på att vi har gott och långvarigt samarbete med våra tak-underentreprenörer, och därför kan samordna jobben så att de blir överlappande utan att springa in i varandra. Skador på fasad beror många gånger på en bristfällig takavvattning eller andra skador. Tyvärr är det mycket vanligt med läckage p.g.a. felaktig falsning och t.o.m. hål i tak, till en följd av ovarsam snö- och isröjning. Därför är det mycket vanligt att vi i samband med fasadrenoveringar får i uppdrag att helt eller delvis renovera tak i samband med fasadarbetena.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering