Sockeltvätt / Stentvätt

Tvätt av stensocklar och granit i entréer, är något som för en liten peng gör en väldigt stor skillnad i hur fastighetens yttre upplevs av boende och förbipasserande. Vi har utvecklat ett effektivt, skonsamt, miljövänligt och snabbt system för att rengöra hårt smutsade socklar.

Inte sällan blir kunderna förvånade över vilken otrolig skillnad det blir efter att vi avlägsnat fett, avgaser, organiska belägg och andra föroreningar som kontaminerat fastighetens socklar. Bland våra återkommande kunder när det gäller stentvätt kan nämnas varuhuset NK, vars sten-entréer vi tvättar mellan jämna mellanrum. Vi lämnar alltid ett fast pris på sockel- och stentvätt, samtidigt som vi givetvis även kan göra en snabb översyn av andra eventuella åtgärdsbehov, såsom t.ex. vittrade fogar eller lösa trasiga stenar – om så är fallet.

Vi har även beprövade metoder för att avlägsna olämpliga färger och andra hårt sittande vidhäftningsmaterial från socklar och sten, som kan ha hamnat där av misstag t.ex. vid tidigare renoveringsarbeten eller p.g.a. sabotage (klotter). I varje enskilt fall lämnas pris i en lättläst och tydlig offert för just det som kunden efterfrågar.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering