Plåtarbeten

När man ändå har ställningarna uppe för fasader, är det en klok åtgärd att samtidigt åtgärda eventuella bristfälliga plåtar och plåtanslutningar på fasader och runt fönster m.m.

Tack vare ett långvarigt och inarbetat samarbete med våra plåt-underentreprenörer kan vi enkelt och smidigt samordna jobben så att de blir överlappande utan att springa i vägen för varandra allt för mycket, och på så vis blir det ekonomiskt fördelaktigt för kunden. Lokala skador på fasader beror ofta på fel lut eller trasiga fasad- och fönsterplåtar. Tyvärr är det mycket vanligt med vattenläckage p.g.a. sönderfrusna stuprör eller felaktiga hängrännor. Det är mer regel än undantag att stuprör i plåt byts ut mot nya i samband med fasadrenovering, eftersom prisskillnaden mot att måla om dem är relativt liten i jämförelse. När vi tittar på era fasader för att lämna offert, kan vi samtidigt lämna tydliga á-priser eller optionspris på plåtarbeten som vi bedömer kan komma i fråga.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering