Omgjutning av balkong

Omgjutning av balkong

Vi utför balkongrenoveringar på befintliga betongbalkonger. Det kan handla om att armeringsjärnen sticker ut och sprängt sönder delar av betong. Balkongen kan ha gjutits fel i ett tidigare skede, eller så har material och täckskikt inte matchats för aktuell miljöpåverkan och beständighetskrav.

Balkongen kan även vara så gammal att den helt enkelt har nått sin maxålder och behöver rivas och gjutas om helt eller delvis. Innan man kan planera en balkongrenovering måste vi komma till plats för att göra en bedömning. Kanske har ni redan tagit en konsult som föreskrivit renovering eller omgjutning. I så fall är det enkelt för oss att utifrån detta lämna ett pris för arbete enligt handlingar. Om kunden inte själv har tagit fram handlingar för balkongarbeten så är det inget bekymmer, då vi har den kompetensen själva och kan erbjuda den tjänsten. Troligt är då att vi måste göra ett karbonatiseringstest och ev. andra prover, innan vi kan rekommendera något. När detta är gjort kan vi lämna förslag och pris på lämpligt utförande och betong.

Vid helgjutning av balkonger måste flera olika saker tas med i beaktning. Formdimensionering, armering, betongkvalitet, samt räckens utformning och fästen. För att allt ska bli bra och lagenlig krävs en del beräkningar och ritningar som styr val av material och metod. Vi är certifierade (klass I och II utfärdade av CBI och Teknologisk institut) och kan sköta hela processen från konstruktions-ritningar till färdig produkt. Ibland kan befintlig dragarmering sparas och endast kompletteras med ny krymparmering. Andra gånger krävs att ny dragarmering injekteras in i valv, om den befintliga är i för dåligt skick eller bristfällig på annat sätt. Oavsett hur det ser ut kan vi på ett tryggt och professionellt sätt ta fram en gångbar lösning för ett snyggt och beständigt slutresultat.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering