Konsultering

Vi utför följande konsultuppdrag på begäran:

-Värmefotofgrafering av fasader och fönster.
Ibland kan det vara svårt för en fastighetsägare att veta vilka åtgärder som är rimliga att lägga pengar på i samband med husrenovering. Skall man satsa på nya fönster, isolera fasaderna, eller kanske bägge delarna? Vi kan erbjuda konsulttjänst och komma på plats för en undersökning genom värmefotografering, som tydligt visar var värmeförluster sker. Otät vindtätning eller bristande fönsterdrevning, kan vara orsaken – ngt som är betydligt billigare att åtgärda än att byta fönster som är i gott skick och isolerar bra. Om fönster och drev är ok, men det fortfarande falskar genom väggarna, kan det vara nödvändigt att isolera fasaderna. Dock är det inte alltid säkert att alla fasader kräver en isolering – kanske är det bara gavlar, eller burspråk som är dåligt isolerade sedan innan. Detta kan vi komma och undersöka mot en kostnad som lätt blir en god investering när man som fastighetsägare slipper ödsla stora summor på att laga något som aldrig var ett fel ifrån början.

-Balkongbesikting
En stor del av balkongerna från 50- och 60-talen börjar nå den ålder, då det är dags att gjuta om dem, helt eller delvis. Det är en avsevärd skillnad på kostnad på dessa två olika åtgärder, varför det är av högsta intresse att få kunskap om hur balkongerna egentligen mår. Vi kan erbjuda att göra en bedömning. Troligt är då att vi måste göra ett karbonatiseringstest och ev. andra prover, innan vi kan rekommendera något. När detta är gjort kan vi lämna förslag på lämplig åtgärd. Givetvis har vi certifikat för Betong Klass I och II utfärdade av CBI och Teknologisk institut vilket är ett krav för att arbeta med betong för balkonggjutningar.

-Handlingar för fasadrenovering
Vi åtar oss gärna konsult-uppdrag för kunds räkning, i samband med planering eller genomförande av utvändig husunderhåll där fasadrenovering eller ompustning av fasader är del av entreprenaden.

I och med vår digra erfarenhet på området på entreprenörs-sidan kan vi erbjuda något som är unikt bland dagens konsulter i stockholmsregionen – nämligen entreprenörsperspektivet.

Med entreprenörsperspektivet menar vi att vi har har stenkoll på de delar som är specifikt viktiga för kunden att få tydlighet i handlingar och arbetsbeskrivningar – så att slutresultatet blir både ekonomiskt, estetiskt tilltalande och funktionellt hållbart. Vi vet också att det inte är kvantitet utan kvalitet i handlingar som avgör huruvida projektet enkelt kan styras dit man vill och missförstånd eller i värsta fall konflikt kan avstyras redan i planeringsfasen. Enkla tydliga men kompletta handlingar är i regel mycket bra för beställaren av många olika anledningar. Först och främst är de enklare för alla parter att förstå. De är även billigare att ta fram och arbeta med och framförallt enklare att kontrollera deras efterlevnad. Men det man inte tänker på är att en enkel och tydlig handling i en upphandlingssituation är även en handling som gör att entreprenör kan räkna ut ”rätt pris” från början utan att behöva ta höjd för några eventualiteter som kanske aldrig blir aktuella. Vi vet även att många duktiga entreprenörer skyr otydliga och komplicerade handlingar, och helt enkelt avstår att räkna på de jobben (av det enkla skälet att duktiga och effektiva entreprenörer många gånger faktiskt kan välja och vraka lite). I det läget väljer man som entreprenör ibland ett jobb där man tydligt kan avläsa spelreglerna, före en situation där man i efterhand kanske hamnar i energikrävande diskussioner om handlingar som innehåller otydligheter eller t.o.m. självmotsägelser.

Det är just entreprenörsperspektivet som gör att vi enkelt kan se vilka detaljer som är viktiga att fokusera på, vilka detaljer som kan hänvisas till branschpraxis, samt vilka i verkligheten aldrig kan bli dyrare i praktiken än vad det kommer att kosta att lägga fram en onödigt noggrann detalj beskrivning på. Vi behöver således inte lägga dyr tid på att helgardera och lägga in uppenbara självklarheter som i värsta fall slår tillbaka, p.g.a. att mer text ibland kan ge mer juridiskt tolkningsutrymme, om man inte är extremt noggrann med formuleringar och väldigt specifik i sin beskrivning.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering