Helputsning av fasader

Helputsning av fasader

Helputsning av fasad, är till skillnad från fasadrenovering, en helt ny helhetslösning ovanpå underlag (t.ex. tegel, ytong, betong, sten, trä) efter avlägsnande av gammal puts, eller i vissa fall, ett nytt skikt på befintlig puts som kan bli kvar under t.ex. en ny isolering bestående av mineral-ull (isoleringsmaterial) som WEBER Serporoc , eller STO Scandinavias isolerings-system.

En putsad fasad har en hållbarhet på ungefär 40-60 år innan den behöver renoveras eller kanske t.o.m. knackas ned för att byggas upp från grunden. Livslängden hos en putsad fasad är mycket beroende på om den blivit utsatt för vattenskador i form av en felaktigt fungerande takavvattning eller om den helt enkelt har målats med plastfärg eller andra material som gjort systemet dysfunktionellt. Är fasaden uttjänt är det på ett långsiktigt plan mer ekonomiskt fördelaktigt att knacka ned den för att sedan bygga upp den på nytt.

Putssystemet består i regel av olika putsskikt som tillsammans utgör en funktionell putsfasad. En putsfasad anses funktionell om den uppfyller krav på beständighet mot frost och vatten, torkar ut ev. fukt och hindrar regnvatten från att nå och mätta underlaget. Dessutom ska en putsfasad vara estetiskt tilltalande och bekväm för ögat att vila på. Då detta är något av en smaksak finns en mängd olika strukturer att välja på och de flesta system går att kombinera med de flesta strukturerna. Vi kan tillsammans med kunden ta fram olika provbitar och presentera olika lämpliga kulörer, strukturer och system som passar just fastigheten i fråga. Ibland är det så enkelt att ett K-märkt hus inte får ändras utvändigt och då gäller det att ta fram matchande kulörer och befintlig struktur, men bygglov kan i sådana fall ändå medges om man kan ta fram fastighetens originalkulörer. Allt detta har vi stor erfarenhet av och god samarbete med laboratorier och ledande svenska leverantörer som i olika grad är specialister när det kommer till olika materialkombinationer och system.

Om man vill byta färg och ytstruktur helt eller delvis, kan det ibland vara skäligt att betala en liten extra slant för att få ett större prov på t.ex. 1×1 eller t.o.m. 2X2 meter upputsat och avfärgat på sin befintliga puts (som ändå inte skall sparas) för att t.ex. medlemmarna i en förening skall kunna gå förbi och godkänna förändringen, innan man sätter igång och putsar om hela fastigheten. Oavsett hur kunden vill lägga upp denna process så finns vi där som rådgivande part och kan även efter begäran leda valda bitar av den.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering