Fasadisolering

Helputsning av fasad, är till skillnad från fasadrenovering, en helt ny helhetslösning ovanpå underlag (t.ex. tegel, ytong, betong, sten, trä) efter avlägsnande av gammal puts, eller i vissa fall, ett nytt skikt på befintlig puts som kan bli kvar under t.ex. en ny isolering bestående av mineral-ull (isoleringsmaterial) som WEBER Serporoc , eller STO Scandinavias isolerings-system.

Isolering av fasader kan spara en stor peng i långa loppet för en fastighetsägare eller en BRF, mycket beroende på hur energipriserna utvecklas i framtiden. Det mesta talar idag om att vi har stora utmaningar framför oss, när det gäller att förebygga global uppvärmning samtidigt som kärnkraften ifrågasätts politiskt och utbyggnad av vattenkraft inte längre anses som en hållbar lösning p.g.a. dess påverkan på närmiljöer och fiskebestånd. I detta läge, kan det vara skönt att ha dragit ner på sina uppvärmningskostnader redan innan en kraftig höjning är ett faktum. Därför rekommenderar vi ofta fastighetsägare som står inför en omputsing av sin fasad, att titta närmare på sin befintliga isolerings effektivitet. Drar det i knutarna? Ofta kan gavlar, och burspråk på äldre fastigheter vara undermåligt isolerade och avsevärt förbättras genom bara 20mm tilläggsisolering i samband med putsarbetena. Något som knappt syns utvändigt, men som för de boende rejält kan öka komfort och livskvalitet, då fötterna längre inte fryser om kvällarna.

Det finns en mängd olika lösningar, helt beroende på hur den befintliga fastigheten ser ut och var köldbryggorna ligger. Vi kan med hjälp av värmekamera lokalisera undermåligt isolerade partier och ge rekommendation om lämplig åtgärd med material som ger god balans mellan kostnad, funktion och långsiktig energivinst.

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering