Villagatan 12

Villagatan 12
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: Maj - September 2008
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Ställningar. Borttagning av all gammal plastfärg med färgborttagningsmedel och blästring. Omputsning med kalkbruk. Avfärgning med SERPO-kulturkalkfärg.

Noteras följande:

Vi har åkt förbi och sett att objektet på senare tid tyvärr haft problem med fasad och takfot högst upp, närmast taket p.g.a. felaktigheter med vattenavrinning från tak. Vi var underentreprenör på detta objekt med tydligt uppdrag att enbart ansvara för åtgärdande av fasadputsarbeten – och har aldrig haft någon del i något som rör vare sig tak eller vattenavrinning.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering