Villa i Sollentuna

Villa i Sollentuna
Beställare: Privat beställare
Byggtid: Juni-juli 2015
Beskrivning: generalentreprenad
Omfattning: Kemisk borttagning av färg, omputsning och avfärgning av fasader.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering