Villa i Uppsala

Villa i Uppsala
Beställare: privatperson
Byggtid: Januari 2016
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Putsning av befintliga tegelväggar.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering