Tvärvagen 2 och 5

Tvärvagen 2 och 5
Beställare: Privat förvaltare
Byggtid: Maj - juli 2015
Beskrivning: generalantreprenad
Omfattning: Partiell renovering av fasadskador. Plåtarbeten.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering