Strålgatan 19

Strålgatan 19
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: Mars - Juni 2008
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Ställningar. Nedhuggning av all gammal puts. Rivning av 39 st balkonger. Borttagning av gammal isolering och ny 100 mm isolering av burspråken med Finjas mineralullsystem. Ny 3-skiktsbehandling av fasader med C-bruk. Avfärgning med KC-färg.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering