S:t Eriksgatan 63

S:t Eriksgatan 63
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: Maj 2009 - April 2010
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Nedknackning av alla fasader förutom gatufasaden mot S:t Eriksgatan. Omputsning med kalkbruk och avfärgning med kulturkalkfärg.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering