Ruddamsvägen 4

Ruddamsvägen 4
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: oktober - december 2008
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Ställningar. Nedhuggning av gammal puts, ny 3-skiktsbehandling med C-bruk. Avfärgning 2 ggr med KC-färg. Balkongarbeten: Nedbilning av gammal beläggning och 25 cm av kanterna. Ny enskiktsgjutning av kanter och översida.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering