Projekt brf Erland i Spånga

Projekt brf Erland i Spånga
Beställare: Brf Erland
Byggtid: Juni 2017-juli 2019
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: 10 000 kvm puts rotsystem genomfärgad ädelputs, fönsterbyten, takarbeten, elarbeten och balkongräcken.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering