Nathorstvägen 43-47

Nathorstvägen 43-47
Beställare: Rådmania AB
Byggtid: Aug - Sept 2007
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Ställningar. Renovering av fasad. Sandblästring av 12 st balkonger - under och ovansidor, ovansidor behandlades med StoPur IB 501. Omtäckning av tak.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering