Mark-och sockeltvätt Stockholm C

Mark-och sockeltvätt Stockholm C
Beställare: Olika privata förvaltare
Byggtid: Återkommande arbeten sedan 2013
Beskrivning:
Omfattning: Stentvätt med miljövänliga men effektiva metoder.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering