Malmövägen 4-12

Malmövägen 4-12
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: Maj - Juli 2007
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Ställningar. Renovering av fasad och sprutmålning med stänkputs. Renovering av balkonger, blästring under- och ovansidor. Behandling ovansidor med Betoflex.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering