Lorensbergsgatan 3

Lorensbergsgatan 3
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: Juli - Sept 2007
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Ställningar. Nedknackning av all gammal puts. Ny 3-skikts behandling med C-bruk. Avfärgning med KC-färg.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering