Kv Tackan

Kv Tackan
Beställare: TWL
Byggtid: September 2014 - Dec 2014
Beskrivning: Underentreprendad
Omfattning: Omfattning: Isolering och putsning av fasader, Ställningar, väderskydd m.m.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering