Kv Rektorn (Gävle)

Kv Rektorn (Gävle)
Beställare: TWL
Byggtid: 2015 Mars - våren 2016
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Putsning och målning av befintliga tegelfasader. Plåtmålning och ställningar.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering