Historiska museet

Historiska museet
Beställare: Statens Fastighetsverk
Byggtid: Mars- December 2011
Beskrivning: Generalentreprenad
Omfattning: Omputsning av fasader och renovering av fönster alla sidor på Ämbetshusets västra flygel, Tekniska flygeln och Blå Hallen samt Blatiska hallens fasad mot Rosengården. Nya simsrännor och luftning av kallvindar på Blå Hallen och Tekniska Flygeln samt ny partiell takbeläggning, Nya stuprör på ämbetshusets västra flygels och ny fotränna på norra sidan. Ny belysning på tekniska gården och diverse elinstallationer och smidesarbeten i portal till tekniska gården.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering