Hallandsgatan 30

Hallandsgatan 30
Beställare: BRF Kniven
Byggtid: Mars - Juli 2011
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Renovering av fasader på gatsidan Hallandsgatan 30 och Assessorsg. 2. Nerknackning och omputsning av fasader på gårdssidan. Måling av tak. Fönstermålning.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering