Gotlandsgatan 43, Stockholm

Gotlandsgatan 43, Stockholm

Beställare: Privat fastighetsägare.
Byggtid: Juli 2021-Oktober 2021.
Beskrivning: Totalentreprenad.
Omfattning: Fasadrenovering.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering