Götgatan 99, Ringvägen 104-108

Götgatan 99, Ringvägen 104-108
Beställare: Brf Kroken 24/7
Byggtid: Mars-Juli 2010
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Nedknackning av fasad och ny putsbehandling på innergården Ringvägen 106. Renovering av fasader gatsidan och resterande innergårdar. Balkongrenoveringar på innergårdardar. Målningsarbeten.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering