Götgatan 97, Ringvägen 123

Götgatan 97, Ringvägen 123
Beställare: Brf Kolonnen 6
Byggtid: Mars -Juli 2011
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Nedknackning av fasad och ny putsbehandling på gatsidan Ringvägen 123 och Götgatan 97. Renovering av fasader gårdssidan m.m.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering