Glömmingegränd 4-26

Glömmingegränd 4-26
Beställare: AB Familjebostäder
Byggtid: Maj - dec 2009
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Isolering av långsidor och renovering av gavlar. Nya fönster. (UE vid fönsterbyte: Westins Fönsterteknik AB)

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering