Frejgatan 11-13

Frejgatan 11-13
Beställare: Fasadspecialisten AB
Byggtid: Mars - Maj 2007
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Borttagning av all plastfärg med sandblästring. Omputsning med kalkbruk och avfärgning med SERPO kulturkalkfärg.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering