Charlotteburgsgatan 34

Charlotteburgsgatan 34
Beställare: Tekno Bygg AB
Byggtid: Maj - Juli 2007
Beskrivning: Underentreprenad
Omfattning: Ställningar. Nedhuggning av all gammal puts. Ny 3-skiktsbehandling med C-bruk. Sprutmålning med SERPO stänkputs - fin.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering