Balkongrenovering och fasadrenovering kv. Luxlampan 2 i Stockholm

Balkongrenovering och fasadrenovering kv. Luxlampan 2 i Stockholm
Beställare: Luxlampan 2 KB c/o Harry Berglund Fastighets AB
Byggtid: Maj- Oktober 2023
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Balkongrenovering och Fasadrenovering mm. Rivning/skrotning av befintliga balkonger och räcken. Projektering, formsättning, armering och gjutning av nya balkonger samt tillverkning och montage nya räcken och socklar. Fasadrenovering med kalkbruk och avfärgning av samtliga fasader med Webercal 246 kalkfärg våt. Takmålning samt partiell komplettering av takplåt och tegel.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering