Åtgärdar historiskt byggfusk…

Åtgärdar historiskt byggfusk…

En av våra specialiteter är, som bekant, gamla historiska byggnader och metoder i samband med fönster- och fasadrenovering. Inte sällan möter vi på lustiga och märkliga åtgärder, som forna tiders hantverkare i Stockholm, av okända skäl valt att utföra. Här på Oscarstatern, hittade vi t.ex. en fin gammal fasadlist i kalkputs under nyare lager av puts och färg, som slammats och målats på, delvis över gammal befintlig färg, på ett sätt att de distinkta listprofilerna nästan helt försvunnit och förvridits till oigenkännerlighet. Det är givetvis ett långsamt och pillrigt jobb att försiktigt avlägsna de ytliga äggskalslika puts- och färglagren som delvis krackelerat och delvis sitter hårt i underlaget.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering