Brf Tiunda, Uppsala

Brf Tiunda, Uppsala
Beställare: Brf 40 Tiunda
Byggtid: Februari 2022-November 2022
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Byte av samtliga tegelbalkar i översmygar. Balkongrenovering och nya räcken. Solcellsmontage och installation av frånluftsvärmeåtervinningssystem. Takmålning och -renovering med nya hängrännor och stuprör. Komplettering av taksäkerheten.

Referenser

RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering