Rörstrandsgatan 62

Rörstrandsgatan 62
Beställare: Wallhus AB
Byggtid: September-Oktober 2013
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Våtblästring och renovering av fasader, byte av fotränna m.m.
RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering