Oscarsteatern efter renovering.

Åtgärdar historiskt byggfusk…

Åtgärdar historiskt byggfusk…

En av våra specialiteter är, som bekant, gamla historiska byggnader och metoder i samband med fönster- och fasadrenovering. Inte sällan möter vi på lustiga och märkliga åtgärder, som forna tiders hantverkare i Stockholm, av okända skäl valt att utföra. Här på Oscarstatern, hittade vi t.ex. en fin gammal fasadlist i kalkputs under nyare lager av puts och färg, som slammats och målats på, delvis över gammal befintlig färg, på ett sätt att de distinkta listprofilerna nästan helt försvunnit och förvridits till oigenkännerlighet. Det är givetvis ett långsamt och pillrigt jobb att försiktigt avlägsna de ytliga äggskalslika puts- och färglagren som delvis krackelerat och delvis sitter hårt i underlaget.

Oscarsteatern Fönsterrenovering och Fasadrenovering mitt i Stockholm city

Oscarsteatern Fönsterrenovering och Fasadrenovering mitt i Stockholm city
Beställare: Stockhoms stad
Byggtid: Oktober 2016 - februari 2017
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: Renovering av fönster Fasadrenovering innergård och spritputsad area Hel omputsning av slätputsade fasadytor nedanför balkongen. Renovering av listverk mmad

Fasadrenovering av Magasin 1 i Frihamnen m.m.

Fasadrenovering av Magasin 1 i Frihamnen m.m.
Beställare: Stockholms hamnar AB
Byggtid: Juni 2016 - Januari 2017
Beskrivning: Totalentreprenad
Omfattning: fasadrenovering och fönsterrenovering

Nu är det högsäsong och vi är på många ställen samtidigt. Storprojektet med balkongrenovering och fasadrenovering i Södertälje har precis avslutats, men vi tuffar på i Solna (Fasadrenovering och fönsterrenovering) Kungsholmen (Fasadrenovering och fönsterrenovering) Linnégatan (ombyggnation av ytterväggar och innergård) och i Frihamnen. Därpå finns så klart alla småjobben som också måste hinnas med mellan de stora projekten. Nya projekt för hösten är på ingång, ställningsbyggen planeras för fullt och vintern närmar sig. Allt är som vanligt så här års, med andra ord.

Mark-och sockeltvätt Stockholm C

Mark-och sockeltvätt Stockholm C
Beställare: Olika privata förvaltare
Byggtid: Återkommande arbeten sedan 2013
Omfattning: Stentvätt med miljövänliga men effektiva metoder.
RV Fasad | Specialister inom fasadrenovering